Support

Slider


ANBI Stichting Stedelijk Museum Vianen

Naam : Stichting Stedelijk Museum Vianen

RSIN/fiscaal-nummer: 804744804

Registratie: culturele ANBI (zie site belastingdienst, zoek een ANBI)

KvK-nummer: 41119121

Contactgegevens:
Stichting Stedelijk Museum Vianen
Voorstraat 97
4132 AP Vianen
0347-371648

Website: www.stedelijkmuseumvianen.nl
E-mailadres: info@stedelijkmuseumvianen.nl

Doelstelling/missie van Museum Vianen is:
-          Het in stand houden van een Museum in Vianen
-          Het organiseren van aansprekende tentoonstellingen teneinde de belangstelling van de bevolking van Vianen en omstreken voor kunst, cultuur en historie van de stad en zijn omgeving te vergroten
-          Het bieden van een breed en educatief programma ter ondersteuning

Beleidsplan:
Op   23 mei heeft bestuur na overleg met het gemeentebestuur en vrijwilligers het   beleidsplan over 2012-2015 vastgesteld.
De titel van het plan is: CULT’UUR   VAN DE WAARHEID. Bekijk hier het beleidsplan.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots.   JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Samenstelling bestuur Stichting   Stedelijk Museum Vianen:

Voorzitter: Klaas de Zwaan
Secretaris: Frans Wessels
Penningmeester: Theo van Vliet
Human Resource en Sponsoring: Joke   Buwalda-Wolters
Vrijwilligers en Verhuur: Margot Temme
Conservator: Afiena van IJken
Ondersteuning bestuur
Museumwinkel: Inge Dubbers-Potze
Publiciteit &   Promotie: Gerben Stel
Financiële administratie: Thea Altman
Donateursadministratie: Marion Mannaerts
VVV-agentschap Lies Hessing

VVV

VVV-agentschap
Voorstraat 97
4132AP Vianen
0347-355510

www.vvv-vianen.nl

Een zestigtal vrijwilligers ondersteunt het werk van het museum. Dit werk is onderverdeeld in het werk achter de balie, het werk in en aan het gebouw door medewerkers technische dienst, ondersteuning in de catering, het onderhoud van de museumtuin en hulp bij educatieve projecten.

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur van de Stichting Stedelijk Museum Vianen of haar vrijwilligers ontvangen geen beloning.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
2012

In het bijgevoegde verslag over 2012 is een gedetailleerde opsomming van de over 2012 en hierna te verwachten activiteiten opgenomen. (blz. 8 tot en met 13)
Bekijk hier het verslag

2013
In het bijgevoegde verslag over 2013 zijn op blz. 1 tot en met 12 de desbetreffende activiteiten opgenomen.
Bekijk hier het verslag over 2013


Balans en de staat van baten en lasten met toelichting

2012
Op blz.
14 tot en met 23 van bijgevoegd verslag is de jaarrekening over 2012 opgenomen. Daarnaast is op blz. 7 de beoordelingsverklaring over 2012 van de accountant van het Museum opgenomen.
Bekijk hier het verslag

2013
Op blz. 14 tot en met 19 van bijgevoegd verslag is de jaarrekening over 2013 opgenomen.  Daarnaast is op blz. 13 de beoordelingsverklaring over 2013 van de accountant van het Museum opgenomen.
Bekijk hier het verslag over 2013

2014
Bekijk hier het verslag over 2014

2015
Het jaarverslag 2015 van de Stichting Stedelijk Museum Vianen met de volgende onderdelen:
- Bestuursverslag over 2015
- Beoordelingsverklaring over 2015 van de accountant van het Museum
- Jaarrekening over 2015
Bekijk hier het verslag over 2015

2016
Het jaarverslag 2016 van de Stichting Stedelijk Museum Vianen met de volgende onderdelen:
- Jaarverslag 2016
- Jaarrekening over 2016

Wilt U meer weten, neem dan contact met ons op