MENUMENU

Functiebeschrijving Museumvrijwilliger Stichting Stedelijk Museum Vianen

Plaats in de organisatie:

 • De functie van baliemedewerker ressorteert onder het bestuurslid met aandachtsgebied “Vrijwillligers/Baliemedewerkers”

Aard van het vrijwilligerswerk:

 • Baliewerkzaamheden (ontvangen bezoekers, uitleg geven over het Museum, over Vianen en over fiets- en (stads)wandeltochten, e.d.).

 • Ondersteunende werkzaamheden bij openingen, bijeenkomsten, culturele evenementen e.d., zoals inkopen doen, hapjes maken, drankverstrekking, aankleding van de ruimtes, opruimen enz.

 • Ondersteuning bij educatieve evenementen, voornamelijk die met kinderen.

 • Administratieve werkzaamheden (donateursadministratie en administratie verhuur museumruimtes)

 • Assistentie bij het verspreiden van post, nieuwsbrieven, uitnodigingen e.d.

 • Assistentie bij technische werkzaamheden (schilderwerk, inrichten van expositieruimtes voor tentoonstellingen en evenementen, tuinwerkzaamheden e.d.).

Een combinatie van werkzaamheden, of juist één specifieke taak, behoort tot de mogelijkheden.

Wat zoeken wij:

 • Ons vrijwilligersbestand bestaat voornamelijk uit 55+’ers en we zouden het daarom fijn vinden om ook jongere mensen toe te voegen aan deze enthousiaste groep!

 • Goede motivatie en enthousiasme.

 • Bereidheid om zich te bekwamen in de voor de taken benodigde kennis (voornamelijk door schriftelijke kennisvergaring en het bijwonen van bijeenkomsten).

Wat bieden wij:

 • Een cultuur van “samen”, een enthousiaste en betrokken ploeg vrijwilligers en een gemotiveerd en toekomstgericht bestuur.

 • Een professionele organisatie met een goede ondersteuning naar de vrijwilligers (o.m. door het houden van functioneringsgesprekken en het aanbieden van inhoudelijke bijeenkomsten).

Aanmelden:

Stuur een email met motivatie naar Joke Buwalda-Wolters op het volgende adres:

JokeBuwalda@xs4all.nl