Huisregels 

 

Welkom bijStedelijk Museum Vianen (hierna te noemen SMV). SMV presenteert een historische collectie en organiseert wisselende exposities van moderne en hedendaagse kunst. Om dit goed te kunnen uitvoeren heeft het museum een aantal algemene voorwaarden en regels opgesteld. Wij vragen u vriendelijk deze tijdens uw bezoek te respecteren. 

 

Wat mag u wel/niet meenemen in het museum 

Voorwerpen als grote (rug)tassen en paraplus mogen niet mee op zaal. Deze kunt u afgeven aan de balieConsumpties zijn niet toegestaan in de expositiezalen. Fotograferen mag, mits voor eigen gebruik en niet met flits of statief. 

 

Rolstoelen  

Het gebouw is toegankelijk voor minder validen. Op verzoek kan een rolstoel beschikbaar gesteld worden. 

 

Afstand tot de kunstwerken 

Kunstwerken beschadigen bij iedere aanraking, ook al is dat niet te zien. Het aanraken van de kunstwerken is dan ook niet toegestaan. U dient te allen tijde de kunstwerken op gepaste afstand te bekijken. 

 

Schrijven en tekenen 

Voor wie wil schrijven of tekenen tijdens het museumbezoek kan dit vooraf melden aan de balie. Het is niet toegestaan tentoonstellingsmateriaal of muren als ondergrond te gebruiken. 

 

Geluid 

Als bezoekers in gesprek willen gaan over kunst, houd dan rekening met andere bezoekers en beperk harde of storende geluiden. Mobiel telefoneren op zaal is niet toegestaan. Het museum toont bij (sommige) tentoonstellingen een film of beeldpresentatie met geluid. Dit geluid kan in beperkte mate als hinderlijk worden ervaren, maar kan niet – door het open karakter van de zaal – worden vermeden. 

 

Huisdieren 

Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan met uitzondering van een geregistreerde hulphond. 

 

Begeleiding groepsbezoek 

Rondleidingen en educatieve programmas zijn afgestemd op tien tot maximaal twintig bezoekers. Om de communicatie met groepen te vergemakkelijken, is het wenselijk dat per groep één persoon het aanspreekpunt is. 

 

Bezoekersvoorwaarden 

 

Inleiding 

Het SMV zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museum en de doorhet SMVgeorganiseerde tentoonstellingen en activiteiten zo veel mogelijk naar de wens van de bezoeker te laten verlopen.SMV  zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. 

 

Algemene bepalingen: definities 

 

Artikel 1.1 

Onder het SMV wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen het bestuur, conservator, baliemedewerkers en overige vrijwilligers die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden. 

 

Artikel 1.2