Donatie

Het Stedelijk Museum Vianen heeft ruim 300 donateurs die ons al vele jaren steunen. Mede dankzij hen zijn wij in staat om steeds weer interessante exposities te organiseren. Maar om dat in de toekomst te kunnen bestendigen en uit te breiden is groei van ons donateurbestand onontbeerlijk.

Dus als u ook van mening bent dat kunst, cultuur en historisch besef onmisbare onderdelen zijn in onze maatschappij en dat er daarvoor ook in Vianen een platform moet blijven, dan kunt u dat vormgeven door donateur te worden van het Stedelijk Museum Vianen. Dat kan heel eenvoudig via het aanmeldingsformulier.

De jaarlijkse donatie bedraagt € 30,- inclusief

• gratis toegang tot al onze tentoonstellingen
• uitnodigingen openingen exposities
• voorinformatie culturele bijeenkomsten en concerten
• de Nieuwsbrief

Wilt en/of kunt u meer doneren, gewoon omdat u kunst en cultuur in Vianen een onmisbare factor vindt, dan heeft dat wellicht voor u nog een aantrekkelijke kant.Want de Stichting Stedelijk Museum Vianen is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor u uw donatie aan het museum bij uw belastingaangifte kunt opvoeren onder de aftrekpost giften.

Meld u aan als donateur