Laden Evenementen

Behalve in de vorm van een paradijstuin met Adam en Eva speelt het landschap in de eerste instantie geen grote rol in de beeldende kunst. Maar in de loop der eeuwen

krijgt het een meer prominente plek. Eerst als aankleding, ‘dat groen op de achtergrond’, vervolgens als een volledig zelfstandig gewaardeerd genre in de Hollandse Gouden Eeuw wanneer kunstenaars als Jacob van Ruisdael, Jan van Goyen en zelfs Rembrandt er prachtige taferelen van schilderen.

Uit de oeuvres van kunstenaars als Van Goyen en Van Ruisdael blijkt dat we hier met reizende kunstenaars te maken hebben, onder andere langs Utrechtse Heuvelrug, de Rijn en de Lek, die werk maakten van het Hollands (rivieren)landschap en schilderden wat Hollanders kenden en graag zagen: Hoe Holland was en nog steeds is, maar ook de veranderingen in een door mens en natuur samen geconstrueerd landschap.

Barry Heinrichs – KUNSTwerk

Barry Heinrichs, kunsthistoricus, studeerde in 2000 af aan de Universiteit Utrecht aan de faculteit Kunstgeschiedenis op een onderzoek naar nieuwe kunstmedia zoals digitale kunst en computerkunst, nadat hij zich jarenlang bezighield met de tradities in de 16de en 17deeeuwse Hollandse schilderkunst.

Gedreven door nieuwsgierigheid naar wat kunstenaars beweegt, naar het nieuwe, het onbekende en afwijkende in de kunst, heeft hij zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een allround kunsthistoricus die lezingen en cursussen geeft, rondleidingen geeft en reizen begeleidt die over alle onderwerpen binnen het vakgebied van de kunstgeschiedenis gaan – oud, modern en hedendaags. Barry ziet de verbinding daartussen.

Barry verzorgde ontvangsten en lezingen op zaal in het Centraal Museum en in de Rietveld huizen in Utrecht. Jarenlang was hij tentoonstellingsmaker bij galeries in Utrecht. Hij verzorgt cursusprogramma´s voor onder meer NRC Handelsblad, de Volkskrant, Trouw, voor de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs, Kunst in Huis in Amersfoort en Leusden, en voor de Kunsthistorische Leergangen in Utrecht.

Kosten: € 15,00 per persoon. U kunt u opgeven bij: pers@stedelijkmuseumvianen.nl.