Historische presentatie

Bezoekers beleven het verhaal van Vianen in een deels interactieve en multimediale tentoonstelling in de tentoonstellingsruimtes op de begane grond van het museum. Het verhaal van Vianen wordt aan de hand van bodemvondsten, objecten uit de gemeentecollectie en van particuliere bruikleengevers in negen thema’s verteld. De Paardenmarkttraditie, de illustere adellijke familie Van Brederode en Vianen tijdens de Wereldoorlogen komen aan bod.

Centraal in de tentoonstelling is een ovaalvormig interactief 3D-meubel met touch screen met digitale historische plattegronden van Vianen van Jacob van Deventer (ca. 1563) tot en met de Kadasterkaart van 2017. In de ruimte onder de touchscreen worden bodemvondsten zichtbaar tentoongesteld. Contextinformatie (foto’s, prenten en verdiepingsteksten) is door aanraking van het scherm opvraagbaar.

Ook zijn er historische films beschikbaar via een interactieve projectiezuil. Deze films tonen het alledaagse leven in Vianen vanaf 1922. Voor meer informatie over de rijke historie van Vianen.