De Gemeente Vijfheerenlanden heeft naast Vianen nog een aantal andere groeikernen zoals Ameide, Lexmond en Leerdam. Er is een gedeelde cultuurhistorie op het gebied van vroeg-industrieel erfgoed in de achttiende en negentiende eeuw. Elke kern heeft zijn een eigen accent.

Het land van Vianen en Ameide heeft zich eeuwenlang beziggehouden met baksteenfabrieken en het kweken van wilgenhout, het basismateriaal voor het maken van manden en hoepels. Vianen staat ook bekend om zijn vroege tulpenteelt, vereeuwigd door Jacob Marrel. De glasfabrieken in Leerdam ontstonden in de achttiende eeuw, een deel bestaat nog steeds. Bekende glasblazers zijn Andries Copier, Floris Meydam, Willem Heesen en Bernard Heesen.

Willem Heesen, Zonder titel – theepot (1995), glaswerk, langdurig bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed