Vanaf 1414 werd de familie Brederode heer en meester in Vianen en regio. Ze zouden als familie een belangrijke rol spelen in de geschiedenis van de Nederlanden.

Walraven IV van Brederode speelde een belangrijke rol in de Synode van Dordrecht, de eerste internationale protestante kerkvergadering, die zou leiden tot het besluit een zo getrouw mogelijke vertaling van de Bijbel uit te geven. Dit werd de Statenbijbel. Jan Antonisz van Ravesteyn (ca. 1572–1657) was een societyschilder van bekende Nederlanders zoals de Brederodes en de Nassaus in de zeventiende eeuw.

Jan Antonisz van Ravesteyn, Walraven IV van Brederode (1617), olieverf op doek, 115 x 96.5 cm, langdurig bruikleen Gemeente Vijfheerenlanden