Visie
Het Stedelijk Museum Vianen verbindt mensen, kunst en cultuur. Om dit te realiseren wil zij verbindend en herkenbaar zijn. Verbindend voor het culturele en maatschappelijke leven van Vianen en de gemeente Vijfheerenlanden, en herkenbaar als relevant museum in de regio.

Het Stedelijk Museum Vianen voelt zich nadrukkelijk verbonden met de Historische Vereniging ‘Het Land van Brederode’, de Toneelroute Vianen en het Nationaal Glasmuseum te Leerdam.

Missie
Het Stedelijk Museum Vianen is juridisch ondergebracht in de Stichting Stedelijk Museum Vianen. De primaire doelstelling van de stichting staat verwoord in artikel 2 lid 1 van de statuten: “De stichting heeft tot doel het in stand houden van een museum in Vianen, met het oogmerk de belangstelling van de bevolking van Vianen en omgeving voor kunst, cultuur en historie van de stad en zijn omgeving ook uit educatief oogpunt te vergroten.”

De doelstelling wordt periodiek uitgewerkt in meerjarig beleidsplannen waarvan dit de meest recente uitwerking is. Het Stedelijk Museum Vianen wil een ontmoetingsplaats zijn waar mensen graag willen komen, een oase van inspiratie en rust in een bruisend historisch centrum, waar mensen zich kunnen verwonderen en laten verrassen door de manier van presenteren van kunst en als ware gasten benaderd worden.