Uw dierbare kunstwerk een tweede leven geven door het aan een openbare collectie te schenken. Kunst schenken kan om niet (bij leven of bij overlijden via een testament of legaat), om belastingvoordeel te krijgen of om een deel van de erfbelasting mee te betalen. Schenken aan een (culturele) ANBI (algemeen nut beogende instellingen) of via de successieregeling zijn fiscale maatregelen die bestaan om het openbaar kunstbezit in Nederland te bevorderen.

Heeft u een kunstwerk dat voor ons museum van belang is neem dan contact met ons op. Wij kunnen met u desgewenst ook een wensenlijstje bespreken met daarop stukken die wij als museum graag zouden willen verwerven om ons verhaal nog beter te kunnen vertellen. U kunt hiervoor contact opnemen met Arjen Cuijpers, voorzitter van het bestuur, of Werner van den Belt, artistiek leider van het museum.

voorzitter@stedelijkmuseumvianen.nl

wernervandenbelt@stedelijkmuseumvianen.nl

U kunt ook contact opnemen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij kunnen het dan in bruikleen geven aan een museum dat beter aansluit op uw kostbare bezit. Klik dan hier.