In samenwerking met Kunst Centraal heeft Stedelijk Museum Vianen het project Landschappen in Stijl ontwikkeld. Het project wordt gedurende het schooljaar 2023/2024 aangeboden aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Vijfheerenlanden. 17 Groepen, uit verschillende steden en dorpen, doen mee aan dit project en zullen het museum bezoeken.

Het project bestaat uit drie activiteiten. Zo horen en zien de kinderen alles over de ontwikkeling van de landschapskunst vanaf de 17e eeuw tot heden. Dit gebeurt aan de hand van de schilderijen die in het museum tentoongesteld worden. Deze zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan het landschap in de gemeente Vijfheerenlanden. Bij de tweede activiteit wordt de kinderen verteld hoe de kunstenaar diepte en ruimtelijkheid in zijn/haar werk creëert, waarna zij als echte kunstdetectives, aan de hand van diezelfde werken, ontdekken hoe dat gedaan is. De derde activiteit is ‘blind tekenen’ in tweetallen. Eén kind vertelt wat hij/zij ziet, de ander probeert dit op papier te krijgen.

De kinderen maken op deze manier kennis met het landschap van de regio en worden op verschillende manieren gestimuleerd om naar kunst te kijken.

U kunt hier helaas niet meer op inschrijven.