Stedelijk Museum Vianen sluit zich aan bij de Nationale Sleepbootdagen met een tentoonstelling over 1.000 jaar riviervaart op de Lek. De kern van deze tentoonstelling met de ondertitel ‘Van statenjacht tot sleepboot’, zijn de schilderijen van de Rotterdamse kunstenaar Cees van Hal.

Dat deze schilderijen zelfs in Panorama Mesdag wekte de interesse van de conservator van het Stedelijk Museum, Afiena van IJken. Met medewerking van de stichting Nationale Sleepbootdagen Vianen, stichting Tot Behoud van de Sleepboot Amicitia, het Binnenvaartmuseum Maasbracht en Dordrecht en een aantal inwoners van Vianen, zal er in het Stedelijk Museum een interessante tentoonstelling worden gehouden. De expositie wordt een combinatie van scheepsmodellen waarbij ingegaan wordt op de techniek en de historie van Vianen als knooppunt van waterwegen.

Uiteraard worden de Sleepbootdagen niet vergeten. Modelbouw van een aantal sleepboten, herinneringsschildjes van de VDMS, tinnen modellen en foto’s van de Sleepbootdagen uit vervlogen tijden. Ook de nautische geschiedenis van Vianen wordt zichtbaar. Een model van de Anjo, de laatste woonboot die Vianen in 1988 heeft verlaten en waarop de familie Vuurens jarenlang heeft gewoond, zal bij de Vianees nostalgische gevoelen losmaken.

Afbeeldingen