Stedelijk Museum Vianen toont in de zomermaanden een speciaal kunstproject ‘Sporen van betekenis’ van Carlijn Mens, een project dat tot stand kwam in nauwe samenwerking met leerlingen in Vianen. Het onderwerp is ‘vluchtelingen’, een heel actueel thema dat meer dan ooit in de belangstelling staat.

Carlijn Mens heeft in Vianen kinderen van verschillende leeftijden en nationaliteiten zelf ‘sporen’ laten maken. Na een individueel gesprek over wat je als vluchteling achter zou moeten laten, en hoe het is om daarna weer terug te (mogen) komen, liepen de kinderen over de vellen papier. Het resultaat laat een grote verscheidenheid aan voetafdrukken zien: soms met twijfel, bij anderen met vertrouwen. Ieder beleeft het op zijn of haar eigen manier. Het geheel toont een eenheid in diversiteit. 

Sporen van betekenis is gebaseerd op Mouvement dans l’incertitude / Beweging in onzekerheid, een kunstwerk dat Carlijn Mens in 2013 maakte voor Maison Salvan in Sigean, een Frans museum nabij Toulouse. Samen met haar eigen kinderen maakte ze een kunstinstallatie met voetstappen, sporen die mensen achterlaten op de vlucht voor honger of oorlogsgeweld. Met het werk refereerde ze aan de geschiedenis van de plek: een opvanglocatie voor vluchtelingen tijdens de Spaanse burgeroorlog. 

Het kunstproject maakt deel uit van de tentoonstelling Voorbij de onschuld; kunst op papier in de 21ste eeuw in Stedelijk Museum Vianen 2022 en kwam mede tot stand dankzij een financiële bijdrage van Gemeente Vijfheerenlanden en Provincie Utrecht. 

Afbeeldingen