Guda Koster maakt installaties, sculpturen en foto’s waarin kleding een belangrijke rol speelt. Zij belicht niet de functionele kant van kleding, maar de booschap die ervan uitgaat. Kleding weerspiegelt vooral identiteit en sociale status, maar kleding kan ook gezien worden als beeldende kunstvorm die uitdrukking geeft aan de manier waarop we onszelf zien en aan welke relatie we hebben met de ons omringende wereld.

Guda Koster is internationaal bekend; haar werk verscheen in het New Yorkse tijdschrift Mystery Tribune en zij werd gevraagd een vitrine met zeven beelden in spijkerstof in te richten in een winkelcentrum in Hong Kong. Kosters beelden, installaties en foto’s, waarin zij vaak zelf figureert, bevinden zich op de snijvlakken van fotografie, mode, beeldhouwkunst en performance. Het dagelijkse leven en hoe mensen hun identiteit en sociale positie in mode uitdrukken zijn thema’s in haar werk. De geabstraheerde beelden die zij creëert, waarbij gezichten altijd bedekt zijn, zijn surrealistisch, grappig en vervreemdend.
Koster (Alkmaar, 1957) studeerde aan de Witte Leli in Amsterdam. Haar werk is opgenomen in de collecties van KPMG, CBK Groningen en Zorgcollectief Drenthe. Zij exposeert regelmatig in binnen-en buitenland en doceert aan de Nieuwe Akademie Utrecht.

Video

Afbeeldingen