Man, vrouw of non-binair. Op verzoek van het Stedelijk Museum Vianen heeft Jeroen Hermkens (1960) kunstwerken van een aantal interseksuele modellen gemaakt. Ze worden getoond tussen de van hem bekende naakten van mannen en vrouwen. Eerder was er de tentoonstelling ‘Ode aan de Beemstervrouw’ in Purmerend. Rond deze presentatie ontstond vorig jaar veel commotie. Het motto van de tentoonstelling in Vianen: een ‘ode aan diversiteit’. Je mag zijn wie je bent.

Op de tentoonstelling zijn schilderijen, litho’s, beelden en keramiek van Jeroen Hermkens te zien. Voor het eerst laat Hermkens ook bronzen beelden zien. Een speciale presentatie is er voor de collectie Delfts blauw die hij in samenwerking met keramiekatelier Bam heeft vervaardigd. Op de tentoonstelling hangen modellen, zowel naakt als gekleed, door elkaar heen zonder aanduiding van gender. Het zijn allemaal mensen.

Artistiek leider Werner van den Belt van het SMV: Wie zijn wij om te oordelen over anderen als de Vrouwen zich vol trots op artistieke wijze naakt willen tonen aan het publiek? En wat als je er om welke reden dan ook anders uitziet dan gebruikelijk en daar trots op bent?
Met de tentoonstelling wil het museum een extra betekenis toevoegen aan de Vrijstad Vianen. Vianen was in de zestiende eeuw niet alleen de eerste stad waar vrijheid van godsdienst was, voor korte tijd was het ook de enige plek in Nederland met een vrije drukpers. Met de tentoonstelling Vianen m/v/x voegt het museum daar nu een extra dimensie aan toe: vrijheid van gender. Vianen, een unieke stad met een eigen gezicht.

De tentoonstelling komt mede tot stand dankzij een financiële bijdrage van het VSB-Fonds en de Gemeente Vijfheerenlanden. Bij de tentoonstelling is een uitgebreid educatief programma met podcast.

Video

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Afbeeldingen