Om deze beroemde inwoner van Vianen en pionier onder de waterbouwkundigen aan de vergetelheid te onttrekken is er in het Stedelijk Museum Vianen een tentoonstelling aan Jan Blanken en zijn innovatieve werken gewijd. Zoals bekend zijn namen als Leeghwater (droogmakerijen) en Lely (afsluitdijk) onlosmakelijk verbonden aan indrukwekkende waterwerken. Echter, Jan Blanken is minstens zo bepalend, zo niet invloedrijker geweest op de vormgeving van het Nederlandse landschap. Veel van zijn werken kunnen we, door zijn innovatieve vindingen en creativiteit, bestempelen als kroonjuwelen van land- en watermanagement.

In de tentoonstelling Kroonjuwelen van Jan Blanken wordt aan de hand van diverse unieke modellen, objecten, schilderijen, prenten en kaarten uitgebreid ingegaan op zijn innovatieve vindingen zoals waaiersluizen, het droogdok in Hellevoetsluis, de aanleg van het Zederik kanaal, het Noord-Hollands kanaal en een vijftiental objecten die nu nog beleefbaar zijn in en rond de Vijfheerenlanden.

Hoe belangrijk Jan Blanken is geweest, getuigen zijn vele onderscheidingen: onder meer de Orde van de Rode Adelaar van Pruisen, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van het Legioen van Eer. Om meer bekendheid te geven aan wat deze unieke persoon voor Nederland heeft betekend, is aan de Jan Blankenweg in Vianen een informatief monument geplaatst.

Afbeeldingen